Matematik Özel Ders...

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir...

Matematik Özel Ders...

İlkokulda, Ortaokulda,SBS sınavına hazırlıkta matematik dersinden sıkıntı çektiğinizi düşünüyorsanız İstanbul'un tüm semtlerinde profesyonel özel ders öğretmenleriyle sıkıntılarınızı mutluluğa ç...

Geometri Özel Ders...

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır (Eski adı: Hendese). Yunanca Γεωμετρία "Geo" (yer) ve "metro" (ölçüm) birleşiminden türetilmiş bir isimdir. Geome...

Geometri Özel Ders...

Geometri dersi, hem göze, hem akla, hem de ruha hitap eden ender derslerdendir. Konularına karşı alışkanlık kazandıkça , soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacaksınız. Geometri doğası itiba...

Türkçe Özel Ders...

Türkçe, dünyanın yazılı belgeye sahip en eski dilidir. Dünya sıralamasından en çok konuşulan 15. dildir. Türkçe dersi olarak kelime bilgisi, anlam ve dil bilgisi gibi konulara değinip, cümlelerin öğel...

CSS Özel Ders...

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fa...

Türkçe Özel Ders...

Türkçenin anlama ve yorumlamaya dönük içeriğini ve dilbilgisinin kuralcı yapısını öğrencilerine zorlanmadan ve sıkılmadan öğretece...

Edebiyat Özel Ders...

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bili...

PHP Özel Ders...

Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önişlemcisi ) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel Ana Sayfa) , genel ağ için yaratılmış, sunucu ...

Edebiyat Özel Ders...

Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin büt&...

Coğrafya Özel Ders...

Coğrafya; Yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerini açıklayan bir bilimdir. Coğrafyanın yeryü...

HTML Özel Ders...

Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup Language, ks. HTML) günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin t...

Coğrafya Özel Ders...

Coğrafya dersi sözel derslerden olup sayısal bölümü öğrencileri tarafından anlaşılması zor derslerdendir. zaman zaman matematik bilgisi gerektiren Çoğrafya dersi, Coğrafya Öğretmenleri tarafından yeni...

Tarih Özel Ders...

Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inc...

Java Özel Ders...

Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, &...

Tarih Özel Ders...

Tarih dersi sözel derslerin en önemli derslerinden olup ezberlenmesi zor ama karıştırması da bir o kadar kolay olan bir dersdir. Tarih dersi ile özel ders almanın gereği bu kafa karışıklıklarını ve ta...

Felsefe Özel Ders...

Farklı çıkış noktalarından hareketle felsefenin çeşitli şekillerde tanım ve takdimleriyapılabilir. Örneğin; felsefe, insanın aktif akıl yükünü düşünce küfesinde bilgi ve bilgelikyolunda hayat boyu taş...

C++ Programlama Özel...

C++ (Türkçe okunuşu: ce artı artı, İngilizce okunuşu: si plas plas), Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, ...

Felsefe Özel Ders...

Felsefe dersi okuması zevkli ama öğrenmesi zor bir derstir, öğrenciler felsefe dersini bir hikaye tadında bulurlar ancak öğrenilmesi gereken konu başlıkları zor olup kazanılması gereken bilgiler açısı...

İngilizce Özel Ders

İngilizce Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili ol...

İngilizce Özel Ders...

İngilizce dünya üzerinde 1.8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adla...

İngilizce Özel Ders...

Dil öğrenirken, zaman ve yer sorununu ortadan kaldırmak, ister evinizde, ister işyerinizde, ingilizce dilini öğrenme amacınıza yönelik ve öğrenme stilinize uygun özel ders almak, “native” yani kendi ...

İspanyolca Özel Ders...

İspanyolcanın önemini anlamak istersek dünyada İspanyolca konuşan insan sayısına bakmakmız gerek Dünyada İspanyolca konuşan 470 milyon ila 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada en çok...

İspanyolca Özel Ders...

İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesi'nin Roman dilleri koluna mensup olduğu için bu kategorideki diğer diller olan Fransızca ve İtalyanca'yla benzerlik taşımaktadır. Ama en ...

İspanyolca Özel Ders...

İspanyolca dünya genelinde dil sıralamasında 380 milyon kişinin konuştuğu 4. dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde milyonlarca kişi ana dili olan İngilizcenin haricinden 2. dil olarak İspanyolca...

Almanca Özel Ders...

Avrupa'da en çok konuşulan ana dili Almancadır. Almanca bilen birisi, Avrupada 100 milyon kişiyle ana dilinde konuşulabilir. Türkiye'de 1000'den fazla Alman firması bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu ...

Almanca Özel Ders...

Almanca, Türkiye için ayrı bir yerdedir. Almanyada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı bakımından ve Almanya ile yapılan ticari antlaşmalardan dolayı Almanca ülkemizde &am...

Almanca Özel Ders...

Almanca avrupada önemli bir iletişim dili olarak karşımıza çıkıyor, Almanya avrupanın ekonomik yönden büyük ülkelerinden bu gücü resmi dili olan Almancanında güçlü olmasına neden olmuş, Almanya ile iş...

İtalyanca Özel Ders...

İtalyanca; inişli çıkışlı tonlamalarıyla, her sözcüğün sonundaki sesli harfleriyle müzikal bir dildir. Kuzey - orta - güney italya şiveleri adeta birbirinden farklı dillerdir. bir cümlenin soru mu yok...

İtalyanca Özel Ders...

İtalyanca dilbilgisi oldukça kolaydır. İsimlerin tamamı erkek ya da dişi olarak betimlenir. Erkek kelimeler genellikle “-o” harfiyle, dişi kelimeler ise genellikle &a...